Frivilliga bidrag
 

Man får gärna understöda föreningen genom att bli medlem och betala sin medlemsavgift. Det kan du göra på sidan Bli medlem. Observera att när du betalar medlemsavgiften skall du betala den med exakt den summa och till det konto som står på räkningen, så att bokföringen blir rätt.

Om du ytterligare vill understöda föreningen ekonomiskt kan du betala ett frivilligt bidrag till föreningen. Det kan betalas när som helst under året. Det görs genom en insättning till ÖSKs bankkonto. Föreningen är tacksam för alla bidrag. 

IBAN:FI23 4170 0010 0556 36
BIC:ITELFIHH

Skriv "Bidrag" i Meddelandefältet.