Kostnadsersättningar

  • ÖSK:s styrelse har 20.8.2018 uppdaterat principerna för kostnadersättningar som kan betalas ut åt medlemmar. En detaljerad beskrivning finner du i dokumentet Principer för kostnadsersättningar som syns nedan när du loggat in. De nya reglerna är i kraft tills vidare.
  • Mindre inköp för ÖSK:s räkning kan göras av personer styrelsen givit rätt till inköp. Inköpen skall helst göras så att en faktura erhålls, men i de fall där medlemmen lagt ut egna pengar betalas ersättning direkt till medlemmens bankkonto. 
  • Föreningen har instiftat en så kallad elitfond ur vilken aktiva utövare som fyllt 17 år kan anhålla om bidrag. Mera detaljerade kriterierna för sökande finns i dokumentet Kriterier för ersättning ur ÖSKs elitfond som syns nedan när du loggat in.
  • Alla utbetalningar direkt till en medlem kräver att den ikraftvarande blanketten för ersättningsansökan tillsammans med vederbörande kvitton är lämnad till och godkänd av ordföranden
  • För utbetalning av stipendier skall kostnadsersättningsblanketten fyllas i och kvitton tillsammans med stipendiet lämnas in till ordföranden

Logga in för att hitta information enbart för medlemmar.