Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 10€ och gäller från 1 maj till 30 april nästa år. Den faktureras medlemmarna i början av verksamhetsåret, genast efter årsmötet. Faktureringen sker via medlemsregistret i myClub. De som inte betalar medlemsavgiften under verksamhetsåret avförs automatiskt ur medlemsregistret.