myClub

ÖSK har tagit i bruk ett medlemsregisterprogram som heter myClub. Det är ett program för idrotts- och fritidsföreningar, med vilken vi kommer att hantera medlemsregistret. Framöver är det möjligt att anmälningar till vissa evenemang kommer att gå via myClub. 

Som medlem får du användarrättigheter till myClub, där du själv kan uppdatera dina kontaktuppgifter.  Från din egen sida kan du även anmäla dig till föreningens egna evenemang. Du kan även se räkningar som du fått via myClub på din egen medlemssida. myClub fungerar som ett komplement till föreningens nya hemsida

För att kunna använda myClub bör du ha tillgång till en e-post adress, vilket de flesta aktiva medlemmar också har.

Logga in till myClub här: https://osterbysportklubb.myclub.fi/login

Om man tappat sitt lösenord eller missat att ge det första gången man loggade in kan man komma in genoma att att använda länken Återställ lösenord som finns på inloggningssidan. Läs närmare direktiv hur man då går till väga genom att klicka på den här länken. Man får då e-post till den adress som finns upplagd i e-post registret i myClub.

Observera att när du vill anmäla ditt barn till något evenemang måste du logga in som den som skall anmälas.

Tips: Skriv upp de användarnamn och lösenord som du gett för dina familjemedlemmar.

Alla frågor rörande medlemsregistret handhas av Jan-Mikael Wikström (044-0320329).