Vuokatti träningsläger

För yngre juniorers del har vi ett samarbete med Vuokatin Hiihto Opisto. Samarbetet består av att vi tar del av deras under 10 års tid beprövade Skidläger-koncept (Taitokonsultointi). Deltagarna skall vara 10-13 år det första året. Skidlägrens längd är 4 dagar och är 3 till antalet varje säsong. Lägren är planerade så att avresan sker på onsdag eftermiddag efter skoldagen och själva lägret börjar på torsdag morgon. Tillbakaresan startar på söndag ca kl 11 och  hemma på söndag kväll ca 20-21.

Projektet sträcker sig 3 år framåt. Obs! Samma grupp som startar höst 2013 slutför träningsprogrammet våren 2016. Toni Myllylä fungerar som ansvarig tränare under denna tid och följer upp deltagarens utveckling. Med på lägren följer alltid minst två st ÖSK tränare.

Vuokatin Hiihto Opisto erbjuder Kost,Logi samt Träning. ÖSK kommer att betala 50% av kostnaden för juniorerna, max 40€ för logi per dygn, medan resten betalas av deltagaren. Lägerkostnaden kommer att variera en aning beroende på att priserna i Vuokatti också varierar per säsong och också på basen av nivån på rummen. Resekostnaderna varierar från gång till gång beroende på om vi åker buss eller personbilar och på hur många deltagare det blir.  Det innebär att den egna andelen av lägerkostnaden för en junior ser ut att bli mellan 100€ och 160€ per läger. Kostnaden kommer att meddelas deltagarna före varje läger.

Vid frågor kan du ringa Mika Äbb, 040 5193273.